Termes D’ús

1 Tractament de dades de caràcter personal.

1.1. Les dades de caràcter personal que proporcioni el Client (dades de contacte: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònica) formaran part d’un fitxer, amb la finalitat de gestionar la relació com a client.

1.2. Així mateix, li enviarem informació referent a municipals2007.cat, com ara les novetats, promocions, descomptes, que poden ser del teu interès.

1.3. municipals2007.cat manifesta que tota la informació serà tractada de forma confidencial, així com l’efectiva implementació de totes les mesures de seguretat que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal.

1.4. El Client podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, per a això ha de remetre una carta al correu electrònic manifestant el dret que desitja exercir adjuntant una còpia del Document nacional d’identitat o documentació similar a l’adreça dalt indicada.

1.5. El Client, en cas de contractar la posada en marxa i el manteniment de la botiga en línia es compromet a desenvolupar, publicar i mantenir la seva pròpia política de privacitat i les notes legals que apliquin a la seva botiga en línia, d’acord amb la legislació vigent. municipals2007.cat no verificarà ni serà responsable de l’incompliment en què pugui incórrer el CLIENT amb motiu de la manca de verificació d’aquesta obligació.

2 Cookies

2.1. Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, municipals2007.cat utilitzarà “cookies”, per oferir-li un servei millor i més personalitzat. Aquesta “cookie” s’instal·la quan comença la sessió de navegació per qualsevol dels llocs web de municipals2007.cat. Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie”, ha de configurar el seu navegador per no rebre-les, utilitzant per aquest procediment el recomanat pel seu navegador, o bé eliminar-la directament al seu ordinador.

2.2. En cas d’eliminació de les “cookies”, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de municipals2007.cat pot disminuir.
municipals2007.cat va a guardar la seva ruta de navegació típica per adaptar els nostres serveis el màxim possible a les seves preferències. L’Usuari consent expressament la utilització de “cookies” per municipals2007.cat, sense que sigui necessari de nou sol·licitar-li el seu consentiment cada vegada que entri en el nostre lloc web.

3 Encarregat del tractament

En cas de contractació dels serveis de posada en marxa i creació de botiga online, s’aplicaran els següents preceptes:

3.1 El Client és el responsable de les dades obtingudes a través de la seva botiga en línia.

3.2 El Client assumeix la responsabilitat en matèria de compliment normatiu i ha de complir les obligacions que li corresponen com a titular del fitxer.

3.3 municipals2007.cat prestés serveis per a la botiga en línia actuant per compte i en nom del responsable, actuant per tant en qualitat d’encarregat del tractament a l’empara del que preveu l’article 12 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en els articles 20 i següents del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, que aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD.

3.4 municipals2007.cat es compromet a guardar la màxima reserva, confidencialitat i secret sobre la informació i les dades que accedeixi en nom i per compte del client, d’ara endavant Informació Confidencial.

3.5 El Client serà l’únic que ha de decidir sobre la finalitat, l’ús de les dades als quals accedeixi municipals2007.cat

3.6 municipals2007.cat únicament tractarà les dades seguint les instruccions del Client.

3.7 municipals2007.cat es compromet, després de l’extinció del present contracte, a no conservar cap còpia de la Informació Confidencial.

4. Processos de selecció

En cas de remetre el currículum vitae a la nostra Companyia, li comuniquem que les dades personals que ens ha facilitat, seran incorporades en un fitxer titularitat de municipals2007.cat per avaluar les candidatures rebudes en el transcurs dels processos de selecció presents o futurs.

municipals2007.cat li garanteix que les seves dades seran tractades de manera confidencial i implementarà les mesures de seguretat suficients i adequades per a garantir la seguretat dels mateixos.

Així mateix, li comuniquem que Vè. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició atorgats per la normativa vigent en la matèria, enviant un escrit a l’adreça dalt indicada o al correu electrònic juansegovia@municipals2007.cat, indicant amb claredat el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o documentació similar.